Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Adjektiver: Adjektivernes bjning Farvernes navne Modstninger velser: Adjektiver I-V Modstninger I-XII Gradbjning I-III

Weblog>Grammatik, intro>Adjektivers bjning

Adjektiver p dansk:

Adjektiver bøjes i køn og tal efter de substantiver, de lægger sig til. F.eks:

Grundform
t-form
e-form
rød rødt røde
gammel gammelt gamle
gul gult gule
dyr dyrt dyre
snavset snavset snavsede
grå gråt grå
lille lille lille/små
dansk dansk danske

De sidste 4 er en anelse uregelmæssige.

Se mere om farver.


Hvordan bruges formerne så?

Grundform
t-form
en rød bil et rødt hus
bilen er rød huset er rødt
Ved n-ord i ental ved t-ord i ental

E-form
I bestemt ental, når adjektivet står appositionelt (står foran det substantiv det lægger sig til.)
Dvs: efter den - det (bestemte artikler)
den røde bil
det røde hus
efter min - mit - din - dit - Deres - hans - hendes - vores - jeres - deres (possessive pronominer)
min røde bil
dit røde hus
efter genitiv s
Peters røde hus
Altid i flertal
Husene er røde
Bilerne er røde
De røde huse
De røde biler
Mine røde huse
Dine røde biler
Mine huse er røde
Dine biler er røde

Desuden kan adjektiver gradbøjes.

Positiv
komparativ
superlativ
kold koldere koldest (den koldeste)
varm varmere varmest (det varmeste)
ung yngre yngst (de yngste)
god bedre bedst (de bedste)
spændende mere spændende mest spændende (den mest spændende)
stor strre strst (den strste
lille mindre mindst (den mindste)
lang lngere lngst (den lngste)
kort kortere kortest (den korteste)
hurtig hurtigere hurtigst (den hurtigste)
billig billigere billigst (den billigeste)
dyr dyrere dyrest (den dyreste)
langsom langsommere langsomst (den langsomste)
drlig drligere/vrre drligst/vrst (den drligste/den vrste)
pn pnere pnest (den pneste)
grim grimmere grimmest (den grimmeste)
bred bredere bredest (den bredeste)
mange flere flest (de fleste)
f frre frrest (de frreste)


Farver er ogs adjektiver.
Modstninger inden for adjektiver.
5 velser med adjektivers bjning.
3 velser med gradbjning/komparation.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site