Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Adjektiver: Adjektivernes bjning Farvernes navne Modstninger velser: Adjektiver I-V Modstninger I-XII Gradbjning I-III

Weblog>Grammatik, intro>Modstninger

Adjektiver p dansk, modstninger:


adræt klodset
aggressiv fredelig
dyr billig
energisk dvask
enig uenig
enkel kompliceret
fattig rig
flittig doven
først sidst
glad sur
glat krllet
glat ru
god dårlig
god ond
indvendig udvendig
intelligent uintelligent
klog dum
kold varm
lang kort
langsom hurtig
let svær
mørk lys
normal unormal
ny gammel
ren snavset
rigtig forkert
sen tidlig
smuk grim
sort hvid
spændende kedelig
stor lille
svr let
svr nem
syg rask
sød sur
træt frisk
tung let
ung gammel
gte falsk


12 vendespil med modstninger.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site