Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Lyttevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Lsevelser: Cloze tests Indholdslsning Blandede opgaver: Kryds- og tvrs Vendespil Galgespil Matchopgaver: Matchopgaver

Alfabetisk ordliste

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z---n: substantiv af flleskn (en), t: substantiv af intetkn (et), v: verbum, adj: adjektiv, pron: pronomen, adv: adverbium. konj: konjunktion. p: prposition

Weblog> Alfabetisk ordliste> Dd

dansk adj
de pron
Dem pron
dem pron
den pron
den pron
denne pron
dens pron
deodorant n
der pron
det pron
det pron
dets pron
dette pron
dig pron
din pron
dine pron
diskette n
diskettedrev t
disse pron
dit pron
donkraft n
doven adj
drage v
drikke v
drive v
drømme v
du pron
dug n
dukke n
dum adj
dvask adj
dybfryser n
dyr adj
dæk t
dør n
dårlig adj
Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site | Links