Weblog Grammatik Svære udtryk Læseøvelser Lytteøvelser Matchopgaver Krydsord mm. Forum
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmæssige verber Regelmæssige verber Løst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, måneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om præpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste

Weblog>Grammatik, intro

GrammatikPå disse sider kan du læse om grammatik, og du kan lave forskellige øvelser med grammatik. Man kan ikke sige, at du skal kende alle reglerne, før du kan lave øvelserne. Man kan heller ikke sige, at du kan lave alle øvelserne uden at kende nogen af reglerne. Det du kan gøre, er at veksle mellem at lave øvelser og læse teori. På den måde kan du forhåbentlig lære reglerne og - mere vigtigt - lære at bruge dem i praksis, når du taler og skriver.

Siderne består altså dels af nogle grammatiske forklaringer, jeg i mange år har benyttet i klasseundervisningen, samt af nogle øvelser, jeg oprindelig lavede til C.A.L.I.S. Dette hæderkronede dos-program er tiden løbet fra, og jeg har derfor valgt at "oversætte" øvelserne til html ved hjælp af programmet HotPotatoes.

Desuden har jeg lavet mange nye øvelser og har planer om at fortsætte med at gøre det. Der er mange muligheder for at lave undervisningsmateriale, som jeg ikke har prøvet endnu!

Webmaster | © Sprogven ™ 2004-16 | Om dette site | Links