I bussen I

Matchøvelse

Weblog> Substantivers bøjning> Bussen> Bussen 1

Du skal matche billederne til venstre med sætningerne til højre.