Hvilke skolefag?

Matching øvelse

Weblog> Matchøvelser> Matchøvelse 2

Du skal matche teksterne til venstre med fagene til højre. Der er to fag, som ikke skal bruges.