Inversion/ ikke inversion? 1

Du skal ordne disse hovedsætninger på forskellige måder.

Weblog> Ordstilling 1> Ordstilling 2> Ordstilling 3> Inversion/ ikke inversion? 1

Pas på! Er det et spørgsmål? Står subjekt på første plads? Står der et adverbium eller en konjunktion på første plads? Hjælp-knappen giver dig et bogstav.

/hjem/han/går/nu/

1. Han .
2. Nu .
3. Går ?

/sur/om morgenen/er/altid/han/

1. Han .
2. Om morgenen .
3. ?

/tit/om aftenen/de/fjernsyn/ser/

1. De .
2. Om aftenen .
3. ?

/vi/somme tider/for/køber/mange/grøntsager/

1. Vi .
2. Somme tider .
3. ?

/toget/forsinket/tit/er/

1. Toget .
2. Tit .
3. ?

/tandlægen/i morgen/skal/til/jeg/

1. Jeg .
2. I morgen .
3. ?

/gæster/i aften/får/de

1. De .
2. I aften .
3. ?

/penge/vi/sidst på måneden/har/ikke/nogen/

1. Vi .
2. Sidst på måneden .
3. ?

/udsalg/to/om/året/gange/er/der/

1. Der .
2. To gange .
3. ?

/mange/hver dag/der/tilbud/er/

1. Der .
2. Hver dag .
3. ?