Ordstilling 2

Du skal ordne disse sætninger.

Weblog> Ordstilling 1> Ordstilling 2> Ordstilling 3> Ordstilling 2

Pas på! Tænk over, om det er en hovedsætning eller en ledsætning. Husk, at ledsætninger godt kan stå først.

1. en/vi/når/låner/indkøbsvogn/Føtex/i, skal vi betale 5 kr.
,skal vi betale 5 kr.

2. Hun er sur, hendes/fordi/mand/hjælper/ikke/opvasken/med
Hun er sur, .

3. Jeg ved ikke, kommer/om/han.
Jeg ved ikke, .

4. sidder/altid/hun/hjemme, fordi de ingen penge har.
, fordi de ingen penge har.

5. meget/når/er/det/koldt, tager vi vinterfrakker på.
, tager vi vinterfrakker på.

6. hovedpine/altid/får/hun, når det blæser.
,når det blæser.

7. han/hvis/kommer/snart/ikke, går vi hjem.
, går vi hjem.

8. Han tænker på den gang, altid/da/havde/han/mange/gæster
Han tænker på den gang, .

9. eksamen/hvis/består/hun, kan hun søge abejde på kontor.
, kan hun søge arbejde på kontor-

10. ikke/hvis/regner/det, kommer der mange mennesker.
, kommer der mange mennesker.