Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Ordstilling: Simple, fremsttende hovedstninger Sprgende stninger Komplekse, fremsttende stninger velser: 10 med tid => 10 lette => 10 svrere => Inversion? I-III Build-up 1-7

Weblog> Grammatik, intro> Ordstilling 1

Ordstilling på dansk:

Fremsættende, simple hovedsætninger:
For at man kan tale om en sætning, skal der mindst være et subjekt og et verbal. f.eks:

Han sover.
subjekt verbal

Subjektet står på første plads, verbalet på anden plads. Vi har en enkel, fremsættende sætning.

Vi kan prøve at tilføje et adverbial, f.eks:

Han sover nu
subjekt verbal adverbial

Man kan også vælge at indlede sætningen med adverbialet:

Nu sover han
adverbial verbal subjekt

Vi, ser at ordstillingen er ændret, sådan at verbalet kommer før subjektet. Denne ordstilling kaldes nogle gange inversion, andre gange omvendt ordstilling.

Vi kan nu formulere tommelfingerregel nr. 1: Hvis subjektet ikke står på første plads i en fremsættende hovedsætning, skal der være inversion.

Jeg prøver at tilføje en konjunktion til eksempel nr. 2:

Og han sover nu
konjunktion subjekt verbal adverbial

Jeg prøver at tilføje en konjunktion til eksempel nr. 3:

Og nu sover han
konjunktion adverbial verbal subjekt


Vi udvider tommelfingerregel nr. 1:  Konjunktioner påvirker ikke ordstillingen.


Sprgende stningers ordstilling.
Komplekse stningers ordstilling.
10 med tid =>, velser, hvor du bruger musen til at stte ordene i rigtig rkkeflge.
10 lette =>, velser, hvor du bruger musen til at stte ordene i rigtig rkkeflge.
10 svrere => ,velser, hvor du bruger musen til at stte ordene i rigtig rkkeflge.
Inversion? I-III, velser, hvor du selv skriver ordene i den rigtige rkkeflge.
Build-up 1-7, velser, hvor du selv skriver ordene i den rigtige rkkeflge.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site