Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Ordstilling: Simple, fremsttende hovedstninger Sprgende stninger Komplekse, fremsttende stninger velser: 10 med tid => 10 lette => 10 svrere => Inversion? I-III Build-up 1-7

Weblog> Grammatik, intro> Ordstilling 1> Ordstilling 2> Ordstilling 3

Ordstilling på dansk:

Fremsættende, mere komplekse sætninger:

Han har ikke gravet haven   i dag.
subjekt finit verbal centraladverbial infinit verbal objekt adverbial

Med adverbialet først:

I dag har han ikke gravet haven.
adverbial finit verbal subjekt centraladverbial infinit verbal objekt

Med objektet først:

Haven har han ikke gravet i dag.
objekt finit verbal subjekt centraladverbial infinit verbal adverbial


Vi ser, at tommelfingerregel 1 stadig gælder, inversionen sker med subjektet og det finitte verbal.Hvad nu med ledsætninger?

Hun siger, at han ikke har gravet haven i dag.
Hovedsætning konjunktion subjekt centraladverbial finit verbal infinit verbal objekt adverbial


I ledsætninger har man ikke inversion. Vi ser, at centraladverbialet rykker ind mellem subjekt og finit verbal.


Eksempler med andre led repræsenteret:

Subjekt p frste plads:

De har ikke givet ham en gave til fødselsdagen
Subjekt finit verbal centraladverbial infinit verbal indirekte objekt direkte objekt adverbial

Indirekte objekt p frste plads:

Ham har de ikke givet en gave til fødselsdagen
Indirekte objekt finit verbal subjekt centraladverbial infinit verbal direkte objekt adverbial


Direkte objekt p frste plads:

En gave har de ikke givet ham til fødselsdagen
Direkte objekt finit verbal subjekt centraladverbial infinit verbal indirekte objekt adverbial


Adverbial p frste plads:

Til fødselsdagen har de ikke givet ham en gave
Adverbial finit verbal subjekt centraladverbial infinit verbal indirekte objekt direkte objekt


OBS: Hvis man har et andet led end subjekt p frste plads, forskydes betydningen af stningen, fordi man lgger mest mrke til det, der str frst (emfase).


Som ledstning:

De skammer sig over, at de ikke har givet ham en gave til fødselsdagen
Hovedsætning konj. subjekt cent. adverb. finit verbal infinit verbal indirekte objekt direkte objekt adverbial


10 med tid =>, velser, hvor du bruger musen til at stte ordene i rigtig rkkeflge.
10 lette =>, velser, hvor du bruger musen til at stte ordene i rigtig rkkeflge.
10 svrere => ,velser, hvor du bruger musen til at stte ordene i rigtig rkkeflge.
Inversion? I-III, velser, hvor du selv skriver ordene i den rigtige rkkeflge.
Build-up 1-7, velser, hvor du selv skriver ordene i den rigtige rkkeflge.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site