Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Pronominer: Om pronominer velser: velse I-III Hans, hendes/sin sit Refleksive pronominer "Som" Som, at, der Objekt/styrelse 16 velser med sprgeord Alt (det meste) om Sren I-XX

Weblog> Grammatik intro> Pronominer

Pronominer

Ental
Subjekt
objekt/styrelse
refleksive
possessive
1. person jeg mig mig min, mit, mine
2. person du/De dig/Dem dig/Dem din, dit, dine/Deres
3. person han, hun, den, det ham, hende, den, det sig hans, hendes, dens, dets/sin, sit, sine
Flertal
1. person vi os os vores
2. person I jer jer jeres
3. person de dem sig deres

Eksempler:

Subjekt
verbal
indirekte objekt
objekt
styrelse
Jeg ser
dig
Jeg giver dig en bog
Jeg giver
en bog til dig
Jeg vasker
mig
De vasker
sig
Vi giver dem en bog

Hans-hendes/ sin sit sine?
Sin-sit-sine refererer til A) subjektet i sætningen, men B) kan ikke være del af subjektet.

Eksempler:

A) Peter leger med sin bil (det er Peters bil)
Peter leger med hans bil (det er f.eks. Sørens bil.)
subjekt verbal adverbial


B) Peter går en tur med sin far. (Peters far)
Peter og hans far går en tur.
(Peters far)
subjekt verbal objekt adverbial

Relative pronominer
som der

Relative pronominer viser tilbage til det ord, der står lige foran.
I de tre næste eksempler viser de altså tilbage til manden.

Relative pronominer i begyndelsen af en ledsætning opfattes ofte som konjunktioner. Derfor glemmer man somme tider, at som og der kan være subjekt i sætningen.

Han snakker med manden, som hjælper ham
Han snakker med manden, der hjælper ham
Hovedsætning subjekt/konjunktion verbal objekt

Når det relative pronomen er subjekt, kan man frit vælge mellem som og der.

Hvis det relative pronomen skal være objekt i sætningen, kan man kun bruge som.


Han snakker med manden, som han hjælper.
Hovedsætning objekt/konjunktion subjekt verbal

Et som, der er objekt i stningen, kan tit udelades.

Han snakker med manden, han hjlper
Hovedstning subjekt verbal
Demonstrative pronominer:

denne dette disse
den her/den der det her/det der de her/de der

Spørgende pronominer:

hvem
hvad
hvis
hvilken, hvilket, hvilke,
Andre sprgeord (adverbier)
hvor
hvornår
hvorfor
hvordan

16 velser med sprgeord.


Ubestemte pronominer:

nogen, noget, nogle
ingen, intet
alle
enhver
man


7 blandede velser med pronominer.
Historien om Sren, 20 velser 5 minutter, vlg det rigtige pronomen.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site