Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Lyttevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Substantiver: Substantivernes bjning 100 danske substantiver Gloser: I bussen Stuen I klassen Madvarer I kkkenet Rengring P badevrelset Husdyr P posthuset Hos lgen Computeren/pc'en Cyklen Job/arbejde Bilen velser: Substantivers bjning I-XVIII

Weblog>Grammatik, intro>Substantivers bjning>100 substantiver

100 danske substantiver:

Ental (singularis)
Flertal (pluralis)
ubestemt
bestemt
ubestemt
bestemt
akvarium akvariet akvarier akvarierne
appelsin appelsinen appelsiner appelsinerne
barn barnet børn børnene
billede billedet billeder billederne
blender blenderen blendere blenderne
blomst blomsten blomster blomsterne
bog bogen bøger bøgerne
brev brevet breve brevene
brevvægt brevvægt brevvægte brevvægtene
brød brødet brød brødene
dug dugen duge dugene
dybfryser dybfryseren dybfrysere dybfryserne
emballage emballagen emballager emballagerne
fjerkræ fjerkræet - -
fjernsyn fjernsynet fjernsyn fjernsynene
flyttemappe flyttemappen flyttemapper flyttemapperne
frimærke frimærket frimærker frimærkerne
frugt frugten frugter frugterne
føl føllet føl føllene
får fåret får fårene
gaffel gaffelen gafler gaflerne
gardin gardinet gardiner gardinerne
girokort girkortet girokort girokortene
glas glasset glas glassene
gris grisen grise grisene
gryde gryden gryder gryderne
grøntsag grøntsagen grøntsager grøntsagerne
gulerod guleroden gulerødder gulerødderne
hane hanen haner hanerne
hest hesten heste hestene
hund hunden hunde hundene
hundehvalp hundehvalpen hundehvalpe hundehvalpene
hvidløg hvidløget hvidløg hvidløgene
høne hønen høns hønsene
kaffedåse kaffedåsen kaffedåser kaffedåserne
kaffemaskine kaffemaskinen kaffemaskiner kaffemaskinerne
kagedåse kagedåsen kagedåser kagedåserne
kalv kalven kalve kalvene
kanariefugl kanariefuglen kanariefugle kanriefuglene
kartoffel kartoffelen kartofler kartoflerne
kat katten katte kattene
kedel kedelen kedler kedlerne
kniv kniven knive knivene
ko koen køer køerne
komfur komfuret komfurer komfurerne
konvolut konvolutten konvolutter konvolutterne
kop koppen kopper kopperne
krus kruset krus krusene
kuvert kuverten kuverter kuverterne
kvinde kvinden kvinder kvinderne
kylling kyllingen kyllinger kyllingerne
køkkenskab køkkenskabet køkkenskabe køkkenskabene
køleskab køleskabet køleskabe køleskabene
lam lammet lam lammene
luftpostbrev luftpostbrevet luftpostbreve luftpostbrevene
lænestol lænestolen lænestole lænestolene
løg løget løg løgene
mad maden - -
maleri maleriet malerier malerierne
mand manden mænd mændene
mikrobølgeovn mikrobølgeovnen mikrobølgeovne mikrobølgeovnene
mink minken minke minkene
mælk mælken - -
nummer nummeret numre numrene
oksekød oksekødet - -
pakke pakken pakker pakkerne
peber peberet - -
persille persillen - -
porre porren porrer porrerne
postbud postbudet postbude postbudene
posthus posthuset posthuse posthusene
postkasse postkassen postkasser postkasserne
postkort postkortet postkort postkortene
postsæk postsækken postsække postsækkene
potteplante potteplanten potteplanter potteplanterne
prøvekuvert prøvekuverten prøvekuverter prøvekuverterne
reol reolen reoler reolerne
ris risen ris risene
rudekuvert rudekuverten rudekuverter rudekuverterne
røremaskine røremaskinen røremaskiner røremaskinerne
salt saltet - -
skranke skranken skranker skrankerne
sofa sofaen sofaer sofaerne
sofabord sofabordet sofaborde sofabordene
spaghetti spaghettien - -
spisebord spisebordet spiseborde spisebordene
stegepande stegepanden stegepander stegepanderne
stempel stemplet stempler stemplerne
stereoanlæg stereoanlægget stereoanlæg stereoanlæggene
stol stolen stole stolene
svin svinet svin svinene
sølvræv sølvræven sølvræve sølvrævene
tallerken tallerkenen tallerkner tallerknerne
tedåse tedåsen tedåser tedåserne
tomat tomaten tomater tomaterne
tyr tyren tyre tyrene
tæppe tæppet tæpper tæpperne
vase vasen vaser vaserne
æble æblet æbler æblerne
æg ægget æg æggene
Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site | Links