Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Substantiver: Substantivernes bjning 100 danske substantiver Gloser: I bussen Stuen I klassen Madvarer I kkkenet Rengring P badevrelset Husdyr P posthuset Hos lgen Computeren/pc'en Cyklen Job/arbejde Bilen velser: Substantivers bjning I-XVIII

Weblog>Grammatik, intro>Talord

Talord

Tallene fra 0-100, mngdetal

0
nul

1
en/et
2
to
3
tre
4
fire
5
fem
6
seks
7
syv
8
otte
9
ni
10
ti
11
elleve
12
tolv
13
tretten
14
fjorten
15
femten
16
seksten
17
sytten
18
atten
19
nitten
20
tyve
21
enogtyve
22
toogtyve
23
treogtyve
24
fireogtyve
25
femogtyve
26
seksogtyve
27
syvogtyve
28
otteogtyve
29
niogtyve
30
tredive
31
enogtredive
32
toogtredive
33
treogtredive
34
fireogtredive
35
femogtredive
36
seksogtredive
37
syvogtredive
38
otteogtredive
39
niogtredive
40
fyrre
41
enogfyrre
42
toogfyrre
43
treogfyrre
44
fireogfyrre
45
femgogfyrre
46
seksogfyrre
47
syvogfyrre
48
otteogfyrre
49
niogfyrre
50
halvtreds
51
enoghalvtreds
52
tooghalvtreds
53
treoghalvtreds
54
fireoghalvtreds
55
femoghalvtreds
56
seksoghalvtreds
57
syvoghalvtreds
58
otteoghalvtreds
59
nioghalvtreds
60
tres
61
enogtres
62
toogtres
63
treogtres
64
fireogtres
65
femogtres
66
seksogtres
67
syvogtres
68
otteogtres
69
niogtres
70
halvfjerds
71
enoghalvfjerds
72
tooghalvfjerds
73
treoghalvfjerds
74
fireoghalvfjerds
75
femoghalvfjerds
76
seksoghalvfjerds
77
syvoghalvfjerds
78
otteoghalvfjerds
79
nioghalvfjerds
80
firs
81
enogfirs
82
toogfirs
83
treogfirs
84
fireogfirs
85
femogfirs
86
seksogfirs
87
syvogfirs
88
otteogfirs
89
niogfirs
90
halvfems
91
enoghalvfems
92
tooghalvfems
93
treoghalvfems
94
fireoghalvfems
95
femoghalvfems
96
seksoghalvfems
97
syvoghalvfems
98
otteoghalvfems
99
nioghalvfems
100
hundrede

Ordenstallene

1.
første
2.
anden
3.
tredje
4.
fjerde
5.
femte
6.
sjette
7.
syvende
8.
ottende
9.
niende
10.
tiende
11.
ellevte
12.
tolvte
13.
trettende
14.
fjortende
15.
femtende
16.
sekstende
17.
syttende
18.
attende
19.
nittende
20.
tyvende
21.
enogtyvende
22.
toogtyvende
23.
treogtyvende
24.
fireogtyvende
25.
femogtyvende
26.
seksogtyvende
27.
syvogtyvende
28.
otteogtyvende
29.
niogtyvende
30.
tredivte

40.
fyrretyvende
50.
halvtredsindstyvende
Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site