Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Uregelmssige verber: Alfabetisk liste Grupper efter bjning velser: Uregelmssige verbers bjning 1-12, velser Uregelmssige verber i imperfektum 1-4, velser Uregelmssige verber i perfektum 1-4, velser

Weblog>Grammatik, intro> Uregelmssige 1

Uregelmssige Verber p dansk, alfabetisk liste:

Infinitiv Præsens Imperfektum Perfektum Eksempel
at bede beder bad har bedt Han beder til Gud
at betyde betyder betød har betydet Hvad betyder "kuglepen" på dansk?
at bide bider bed har bidt Hunden bed mig i foden
at binde binder bandt har bundet Han binder aldrig sine snørebånd.
at blive bliver blev er blevet Det bliver koldt nu.
at briste brister brast er bristet Håbet brast.
at bryde bryder brød har brudt Han bryder sig ikke om, hvad andre tænker
at burde bør burde har burdet Man bør ikke slå sine børn.
at byde byder bød har budt Vil du byde kartoflerne rundt?
at bære bærer bar har båret Han bærer sin kones kuffert.
at drage drager drog er draget De er draget i krig.
at drikke drikker drak har drukket De drikker te om aftenen.
at drive driver drev har drevet Han driver rundt og laver ingenting.
at falde falder faldt er faldet Der er faldet 10 centimeter sne.
at fare farer for er faret Hun for ud af døren.
at finde finder fandt har fundet Har du fundet din bog?
at flyde flyder flød har flydt Det flyder med gamle aviser i lejligheden.
at flyve flyver fløj har fløjet Fuglen er fløjet.
at fortryde fortryder fortrød har fortrudt De fortrød, at de ikke havde taget varmt overtøj på.
at fryse fryser frøs har frosset Det frøs 10 grader i nat.
at fyge fyger føg har føget Sneen føg, så vi ingenting kunne se.
at få får fik har fået De fik stegt kylling til aftensmad.
at gide gider gad har gidet Gider du lige lukke døren?
at give giver gav har givet Hun gav ham en ny jakke.
at glide glider gled er gledet Han gled på det glatte fortov.
at gnide gnider gned har gnedet Hun gned sin ømme arm.
at gribe griber greb har grebet Han griber bolden.
at græde græder græd har grædt Børnene græder, fordi de er bange.
at gyde gyder gød har gydt Laksen gyder højt oppe.
at gyse gyser gøs har gyst Vi gøs over filmen.
at gælde gælder gjaldt --------------- Gælder denne lov for Grønland?
at gå går gik er gået De gik hjem klokken 4.
at have har havde har haft Han har 5 børn.
at hedde hedder hed har heddet De hedder Jørgensen til efternavn.
at hive hiver hev har hevet Han hev sin kammerat op af søen.
at hjælpe hjælper hjalp har hjulpet Hun hjælper sin mor.
at holde holder holdt har holdt Han holdt godt fast i sin mors hånd.
at hænge hænger hang har hængt Din jakke hænger i gangen.
at jage jager jog har jaget Katten har jaget hunden ud af haven.
at klinge klinger klang har klinget Kirkeklokken klinger smukt.
at knibe kniber kneb har knebet Hun kneb sig i armen for at se om hun var vågen.
at komme kommer kom er kommet De kommer hjem klokken halv otte.
at krybe kryber krøb er krøbet Sweateren krøb i vask.
at kunne kan kunne har kunnet Han kan spille guitar.
at kvæde kvæder kvad har kvædet Skal vi kvæde en vise?
at lade lader lod har ladet Vi lader ham blive siddende.
at le ler lo har let (leet) De lo højt og længe.
at lide lider led har lidt Han lider af sukkersyge.
at ligge ligger har ligget Han lå på hospitalet i 4 dage.
at lyde lyder lød har lydt Det lyder godt!
at lyve lyver løj har løjet De løj om barnets alder.
at lgge lgger lagde har lagt Jeg lagde bogen p bordet.
at løbe løber løb er løbet Han løb hjemmefra som 13-årig.
at måtte måtte har måttet Du må ikke ryge i klassen.
at nyde nyder nød har nydt Vi nød det gode vejr.
at nyse nyser nøs har nyst Han nøs i 10 minutter.
at pibe piber peb har pebet Hunden peb ynkeligt.
at ride rider red har redet Hun rider en tur hver dag.
at rive river rev har revet Vi river havegangen.
at ryge ryger røg har røget Han røg 40 cigaretter på en aften.
at se ser har set Har du set dagens avis?
at sidde sidder sad har siddet De sad i stuen og så fjernsyn.
at skride skrider skred er skredet Vognen skred i svinget.
at skrige skriger skreg har skreget Børnene skriger dagen lang.
at skrive skriver skrev har skrevet De skrev et postkort.
at skulle skal skulle har skullet Vi skal hjem klokken 3.
at skyde skyder skød har skudt Han skød en hare i skoven.
at skære skærer skar har skåret Hun skar et franskbrød i skiver.
at slibe sliber sleb har slebet Jeg sliber mine knive.
at slide slider sled har slidt De sled hårdt i det hver dag.
at slå slår slog har slået De slog aldrig deres børn.
at smide smider smed har smidt Jeg har smidt de gamle aviser ud.
at snyde snyder snød har snydt De snød til eksamen.
at sove sover sov har sovet Han sover altid godt om natten.
at spinde spinder spandt har spundet Katten spinder og har det godt.
at springe springer sprang er sprunget Bøgen sprang ud i går.
at sprække sprækker sprak er sprukket Den gamle violin er sprukket.
at stige stiger steg er steget Huspriserne stiger hver dag.
at stikke stikker stak har stukket Hun er blevet stukket af en myg.
at stinke stinker stank har stinket Lossepladsen stinker.
at stjæle stjæler stjal har stjålet Man må ikke stjæle!
at stryge stryger strøg har strøget Jeg gider ikke stryge mit tøj.
at stå står stod har stået Vi stod op klokken 5.
at svide svider sved har svedet Hun sved altid havregrøden.
at svinde svinder svandt er svundet Anden svandt ind til ingenting i ovnen.
at synge synger sang har sunget Vi synger en sang.
at synke synker sank har sunket Skibet sank på meget kort tid.
at slge slger solgte har solgt Han har solgt sin motorcykel.
at tage tager tog har taget Vi tager toget til Aalborg i morgen.
at tie tier tav har tiet Vi tier stille, når vi ser film.
at træffe træffer traf har truffet Har du truffet Bill Clinton?
at trække trækker trak har trukket Han trækker cyklen hjem, for han har ikke lys på.
at turde tør turde har turdet Tør du gå alene på gaden, når det er mørkt?
at tvinge tvinger tvang har tvunget De tvinger sig til at spise den dårlige mad.
at ville vil ville har villet Vil du hjælpe mig?
at vinde vinder vandt har vundet Han har vundet i Lotto.
at vride vrider vred har vredet Du har ikke vredet karkluden ret godt.
at være er var har været Han er ikke hjemme nu.
at æde æder åd har ædt Svin æder, mennesker spiser.


En liste, hvor verberne er grupperet efter bjning.
12 velser med uregelmssige verbers bjning.
4 velser med uregelmssige verber i imperfektum.
4 velser med uregelmssige verber i perfektum.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site