Uregelmæssige verber 12

Bøj disse uregelmæssige verber

Weblog>Uregelmæssige verber>Bøjning XII

Skriv de former, der mangler, i skemaet.

Har og er:
Infintiv
præsens
imperfektum
perfektum
at have
har været
Modalverber:
Infintiv
præsens
imperfektum
perfektum
at burde
tør
har måttet
at kunne
skal
ville