Uregelmæssige verber 9

Bøj disse uregelmæssige verber

Weblog>Uregelmæssige verber>>Bøjning IX

Skriv de former, der mangler, i skemaet.

Verber med y - ø - y:
Infintiv
præsens
imperfektum
perfektum
at betyde
flyder
gød
har lydt
at nyde
snyder
gøs
har nyst
Verber med y - ø - u:
Infintiv
præsens
imperfektum
perfektum
at bryde
byder
fortrød
har skudt