Modalverber

Brug modalverber

Weblog> Løst og fast om verber > modalverber

Skriv modalverbum i præsens og det andet verbum i infinitiv.

1. Han ryger i klassen.
(at måtte) Han ikke i klassen.
2. Hun låner en hammer.
(at måtte) Hun godt en hammer.
3. Hun spiller klaver.
(at kunne) Hun godt klaver.
4. De går nu.
(at skulle) De nu.
5. De tager til København i morgen.
(at skulle) De til København i morgen.
6. Han spiser kartofler hver dag.
(at ville) Han kartofler hver dag.
7. Han skriver et brev.
(at ville) Han et brev.
8. Hun hjælper sin mor.
(at skulle) Hun sin mor.
9. Han kører på knallert.
(at måtte) Han godt på knallert.
10. De har en kat.
(at ville) De en kat.