Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Adverbier: Om adverbier velser:' Adverbier 1

Weblog>Grammatik, intro>Adverbier

Adverbier

Adverbier lægger sig til verber.
Nogle adverbier dannes af adjektiver.

F.eks.: Bilen er hurtig (adjektiv)
Bilen kører hurtigt (adverbium)

Adverbiet dannes altså ved at tilføje et t til adjektivet. På den måde bliver der sammenfald mellem adjektivets t-form og adverbiet. Man må analysere sætningen for at finde ud af, hvad der er hvad.

En lang række adverbier findes i en lang og en kort form og fortller om retning eller sted.

F.eks.

Kort form
lang form
op oppe
ned nede
hen henne
ind inde
ud ude
hjem hjemme
over ovre
frem fremme

Den korte form fortller om retning, bevægelse fra A til B, udtrykker noget dynamisk.

De verber, der hører sammen med den korte form er derfor bevægelsesverber, f.eks. gå, løbe, køre, komme, flyve.

Den lange form fortller om sted, forbliven inden for et steds rammer, udtrykker noget statisk.

De verber, der hører sammen med den lange form er f.eks. være, blive, st, ligge, sidde.

Sammenlign disse eksempler:

Hvor skal du hen?
Hvor er han henne?
Først er vi ude på gangen,
går vi ind i klassen.
Nu er vi inde i klassen.


En velse med adverbier i lang og kort form.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site