Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Lsevelser: Cloze tests Indholdslsning Blandede opgaver: Kryds- og tvrs Vendespil Galgespil Matchopgaver: Matchopgaver

Weblog>Grammatik, intro>Grammatiske termer

Grammatiske termer på latin og på dansk

Her på sitet har jeg valgt at bruge de såkaldte latinske betegnelser, fordi der er en chance for, at de er lidt internationale. Men mange steder i uddannelsessystemet kan man støde på lærere, der af den ene eller den anden grund anvender de danske betegnelser. Derfor følger her en oversigt:

latin

dansk

eksempler

verbum udsagnsord at læse, at skrive
præsens nutid læser, skriver
imperfektum datid læste, skrev
perfektum før-nutid har læst, har skrevet
plusquamperfektum før-datid havde læst, havde skrevet
futurum fremtid skriver, (vil skrive, skal skrive)
finit verbum verbet i tid skriver, skrev, lser, lste
infinit verbum verbet i mde eller form skrive, lse, skrevet, lst, skrivende, lsende
infinitiv navnemåde at læse, at skrive
præsens participium lang tillægsform læsende, skrivende
perfektum participium kort tillægsform læst, skrevet
substantiv navneord en bog, en blyant
proprium egennavn Peter, Danmark, Ftex
artikel kendeord en, et, den, det
pronomen stedord jeg, du, ham, min
konjunktion bindeord og, for, men, så
adjektiv tillægsord sød, rød, gammel
prposition forholdsord i, p, under, mellem
adverbium biord ikke, altid, nu
interjektion udråbsord øv! ih! næh!
verbal udsagnsled jeg læser
subjekt grundled jeg læser
objekt genstandsled jeg læser en bog
subjektsprædikat omsagnsled til grundled han er dum
indirekte objekt hensynsled jeg giver ham bogen
centraladverbial biled jeg giver ham ikke bogen


2 krydsord med grammatiske termer.
Galgespil med grammatiske termer.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site