Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Substantiver: Substantivernes bjning 100 danske substantiver Gloser: I bussen Stuen I klassen Madvarer I kkkenet Rengring P badevrelset Husdyr P posthuset Hos lgen Computeren/pc'en Cyklen Job/arbejde Bilen velser: Substantivers bjning I-XVIII

Weblog>Grammatik, intro>Substantivers bjning>Arbejde

Gloser, job/arbejde

Fr musen langsomt hen over hvert enkelt billede. S kan du se, hvad jobbet hedder p dansk.

en landmand en fisker en gartner en fabriksarbejder
en bager en buschauffør en butiksassistent en flymekaniker
en frisør en køkkenassistent en kok en matros
en bilmekaniker en murer en pædagog en pilot
en rengøringsassistent en serviceassistent en lærer en læge
en sygeplejerske en slagter en smed en social- og sundhedsassistent
en taxachauffør en tjener en tømrer en langturschauffør

Sådan bøjes disse substantiver:
Ental (singularis)
Flertal (pluralis)
Ubestemt
bestemt
ubestemt
bestemt
en landmand landmanden 100 landmænd alle landmændene
en fisker fiskeren 70 fiskere alle fiskerne
en gartner gartneren 15 gartnere alle gartnerne
en fabriksarbejder fabriksarbejderen fabriksarbejdere fabriksarbejderne
en bager bageren bagere bagerne
en buschauffør buschaufføren buschauffører buschaufførerne
en butiksassistent butiksassistenten butiksassistenter butiksassistenterne
en flymekaniker flymekanikeren flymekanikere flymekanikerne
en frisør frisøren frisører frisørerne
en køkkenassistent køkkenassistenten køkkenassistenter køkkenassistenterne
en kok kokken kokke kokkene
en matros matrosen matroser matroserne
en mekaniker mekanikeren mekanikere mekanikerne
en murer mureren murere murerne
en pædagog pædagogen pædagoger pædagogerne
en pilot piloten piloter piloterne
en rengørings- assistent rengørings- assistenten rengørings- assistenter rengørings- assistenterne
en serviceassistent serviceasistenten serviceassistenter serviceassistenterne
en lærer læreren lærere lærerne
en læge lægen læger lægerne
en sygeplejerske sygeplejersken sygeplejersker sygeplejerskerne
en slagter slagteren  slagtere slagterne
en smed smeden smede smedene
en social- og sundheds- assistent social- og  sundheds- assistenten social- og sundheds- assistenter social- og sundheds- assistenterne
en taxachauffør taxachaufføren taxachauffører taxahaufførerne
en tjener tjeneren tjenere tjenerne
en tømrer tømreren tømrere tømrerne
en langturschauffør langturschaufføren langturschauffører langturschaufførerne


5 matchvelser med disse ord.
2 kryds- og tvrs'er med disse ord.
4 vendespil med disse ord.
velse med disse substantivers bjning.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site