Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Substantiver: Substantivernes bjning 100 danske substantiver Gloser: I bussen Stuen I klassen Madvarer I kkkenet Rengring P badevrelset Husdyr P posthuset Hos lgen Computeren/pc'en Cyklen Job/arbejde Bilen velser: Substantivers bjning I-XVIII

Weblog>Grammatik, intro>Substantivers bjning>Posthuset

Gloser, p posthuset

Fr musen langsomt hen over hvert enkelt billede. S kan du se, hvad tingen hedder p dansk.

et luftpostbrev et anbefalet brev et brev en brevvægt
en emballage en flyttemappe et frimærke et girokort
en konvolut/ en kuvert en prøvekuvert Træk et nummer en pakke
et postbud et posthus en postkasse et postkort
en rudekuvert en skranke et stempel en postsæk

Hr, hvordan ordene udtales.

Sådan bøjes disse substantiver:
Ental (singularis)
Flertal (pluralis)
Ubestemt
bestemt
ubestemt
bestemt
et luftpostbrev luftpostbrevet 10 luftpostbreve alle luftpostbrevene
et anbefalet brev det anbefalede brev 2 anbefalede breve alle de anbefalede breve
et brev brevet breve brevene
en brevvægt brevvægten brevvægte brevvægtene
en emballage emballagen emballager emballagerne
en flyttemappe flyttemappen flyttemapper flyttemapperne
et frimærke frimærket frimærker frimærkerne
et girokort girokortet girokort girokortene
en konvolut konvolutten konvolutter konvolutterne
en prøvekuvert prøvekuverten prøvekuverter prøvekuverterne
et nummer nummeret numre numrene
en pakke pakken pakker pakkerne
et postbud postbuddet postbude postbudene
et posthus posthuset posthuse posthusene
en postkasse postkassen postkasser postkasserne
et postkort postkortet postkort postkortene
en rudekuvert rudekuverten rudekuverter rudekuverterne
en skranke skranken skranker skrankerne
et stempel stemplet stempler stemplerne
en postsæk postsækken postsække postsækkene


3 matchvelser med disse ord.
2 kryds- og tvrs'er med disse ord.
3 vendespil med disse ord.
velse med disse substantivers bjning.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site