Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Substantiver: Substantivernes bjning 100 danske substantiver Gloser: I bussen Stuen I klassen Madvarer I kkkenet Rengring P badevrelset Husdyr P posthuset Hos lgen Computeren/pc'en Cyklen Job/arbejde Bilen velser: Substantivers bjning I-XVIII

Weblog>Grammatik, intro>Substantivers bjning>Husdyr

Gloser, husdyr

Fr musen langsomt hen over hvert enkelt billede. S kan du se, hvad tingen hedder p dansk.

et føl et får en gris/et svin en hane
en hest en høne en hund en hundehvalp
en kalv en kanariefugl en kat en ko
en kylling et lam en mink en tyr

Hr, hvordan ordene udtales:

Sådan bøjes disse substantiver:
Ental (singularis)
Flertal (pluralis)
bestemt
ubestemt
bestemt
ubestemt
et føl føllet 2 føl alle føllene
et får fåret 4 får alle fårene
en gris grisen grise grisene
en hane hanen haner hanerne
en hest hesten heste hestene
en høne hønen høns hønsene
en hund hunden hunde hundene
en hundehvalp hundehvalpen hundehvalpe hundehvalpene
en kalv kalven kalve kalvene
en kanariefugl kanariefuglen kanariefugle kanariefuglene
en kat katten katte kattene
en ko koen køer køerne
en kylling kyllingen kyllinger kyllingerne
et lam lammet lam lammene
en mink minken mink minkene
en tyr tyren tyre tyrene


3 matchvelser med disse ord.
1 kryds- og tvrs med disse ord.
2 vendespil med disse ord.
velse med disse substantivers bjning.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site